2 povești de Crăciun

Acasă la Moș Crăciun,  pentru preșcolari de  3-5 ani,  sâmbătă 19 decembrie, ora 10- 11:05 (cu o pauză de 5 minute)

Atelierul este o invitație ca să aflăm lucruri uimitoare despre Laponia, țara Moșului, și întâmplări din atelierul său,  despre familia și spiridușii săi. Spunem o poveste adaptată după o carte iubită în toată lumea, Moș Crăciun, de Mauri Kunnas și istorisim propriile noastre întâmplări. In ultima parte, desenăm și decorăm îngerași.

Durata: 1 oră

Taxa: 20 lei

Povestea Crăciunului, pentru școlari de 6-10 ani, duminică 20 decembrie, ora 11:10-12:40

Ne amintim istoria de demult și învățăm despre obiceiuri românești de la Crăciun la Anul Nou la atelierul  Povestea Crăciunului de duminică 20 decembrie, ora 11. Ce semnificație are bradul pentru noi, românii? Răsfoim pagini din volumul Cartea de Crăciun. Analizăm 2 tablouri europene inspirate de nașterea lui Isus. Pornind de la creații spectaculoase care reinventează imaginea și materialele bradului de Crăciun, devenim designerii propriului brad ecologic.

Durata: 1 oră și 20 minute

Taxa: 30 lei

PLATA ȘI REZERVAREA

Rezervarea se face prin completarea formularului de pe site. Confirmarea se face după plata taxei.  După achitare, participanții primesc pe email linkurile Zoom.

Achitarea taxei de participare se face în avans în contul bancar

RO12BTRLRONCRT0489498301, Banca Transilvania, pentru Daniela Mișcov, cu menționarea datei și numelui programului, cât și numele copilului care participă.

Rezervarea se face prin completarea formularului de pe site. Confirmarea se face după plata taxei.  După achitare, participanții primesc pe email linkurile Zoom.

Drumul lung pana la Pisa

De la Evaluarea Națională la evaluarea PISA este un drum lung. Competențele de citire, mai exact, Reading Literacy/Alfabetizarea funcțională pentru citire/lectură,  presupun atât sarcini simple, logice, de atenție, concentrare, cât și sarcini complexe, care presupun refllecție și evaluare.

Obiectivul general al învățării și evaluării elevilor trebuie să fie stimularea însușirii competențelor de a a reflecta asupra unui text, de a-l analiza în relație nu doar cu informațiile sale de conținut și formă, ci și în legătură cu propriile cunoștințe, păreri și argumente ale cititorului.  Evaluarea PISA presupune un set de sarcini convenite global pentru evaluarea performanțelor elevilor de 15 ani în ceea ce privește competențele de citire, scriere, la literatură și limbă maternă, științe și matematică. Scrierea și citirea se referă deci nu doar la literatura și limba maternă, ci și la științele sociale (geografie, istorie, ecologie, biologie, etc).

In continuare, extrag câteva criterii și sarcini de analiză PISA din Ghidul PISA. PISA este programul de evaluare al  organizației internaționale OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Devolopment) pentru elevii de 15 ani, care le evaluează competențele și abilitățile de lectură, matematică și știință, de care aceștia au nevoie în ”confruntarea cu provocările vieții”. Extrase din https://www.oecd.org/pisa/

Alfabetizarea funcțională presupune competența de a citi, a înțelege și a scrie conform următoarelor criterii (care devin sarcini ale testării PISA)

  1. Folosirea informațiilor dintr-un text
  2. Focusarea pe diferite părți ale textului
  3. Pe relațiile dintre ele
  4. Obținerea unor informații din text.

In același timp cu folosirea informațiilor dintr-un text, alfabetizarea funcțională de lectură (Reading literacy) presupune explorarea propriilor cunoștințe

  1. Focusarea pe conținutul acestora
  2. Pe structura lor
  3. Evaluarea conținutului textului și reflectarea asupra lui în funcție de propriile cunoștințe
  4. Reflectarea asupra formei textului și evaluarea formei.

Nivelul superior de înțelegere îl reprezintă ”formarea unei înțelegeri cuprinzătoare”, ”dezvoltarea unei interpretări”, pe baza propriilor cunoștințe: ”reflectarea și evaluarea conținutului și formei textului ”.

Formularea unei înțelegeri cuprinzătoare înseamnă identificarea subiectului, anumite teme și relația dintre ideile mare și cele secundare.

Dezvoltarea unei interpretări înseamnă ca de la impresiile inițiale cititorii să ajungă la o înțelegere completă și profundă a ceea ce au citit.

Sarcini la Testul PISA

Reflecția critică și evaluarea textului

Să reflecteze asupra conținutului unui text înseamnă ca cititorii să facă conexiuni între informațiile din text și cunoștințe din alte surse, să comenteze ideile textului în funcție de ceea ce cred ei, să-și articuleze și să-și argumenteze punctele de vedere. Ca să facă acest lucru este necesar să înțeleagă ce se spune și intențiile din text și să facă o relație între text și ceea ce știu ei, ceea ce cred pe baza propriilor informații sau a informațiilor din alte texte.  Cititorii trebuie să poată să facă apel la dovezi în sprijinul argumentelor din text și din alte surse, folosind cunoștințe generale și specifice cât și capacitatea de a gândi abstract. A gândi abstract presupune categorii morale sau estetice (standarde).

Pentru evaluarea competențelor de Alfabetizarea funcțională de lectură au fost solicitate diferite sarcini, cele mai multe, 63, fiind cele cu răspuns deschis. Textele oferite spre analiză au fost de două tipuri: continue, cu text din fraze legate, și non-continue, grafice, tabele, diagrame, hărți, desene geometrice, reclame.

Exemplu de sarcini de interpretare:

-Să evalueze sfârșitul unei narațiuni lungi  în relație cu intriga

-Să explice motivația unui personaj făcând legătura cu evenimentele din narațiune

-Să interpreteze informația dintr-un singur paragraf pentru a înțelege locul acțiunii unui text

– Să emită ipoteze despre un fenomen neașteptat luând în considerare cunoștințe din exteriorul textului împreună cu toate informațiile relevante dintr-un tabel complex pe o temă relativ nefamiliară.

Un nivel minim de performanță, 1, se încadrează între 335 și 407 puncte. Nivelurile maxime de performanță, 5 și 6, presupun obținerea a mai mult de 625 de puncte.

La nivelul 1 au ajuns 40% dintre elevii români. Nivelul 1 înseamnă numeroase dificultăți de înțelegere și scriere în limba maternă. De la nivelul 2 la nivelul 4 înseamnă că elevii pot cel puțin să identifice principala idee/tema unui text de lungime moderată, să găsească informații bazate pe criterii explicite, uneori complexe, și să reflecteze asupra scopului și formei textului atunci când li se cere explicit acest lucru.

CONCLUZII

Nivelurile maxime de performanță presupun

-demonstrarea în scris și oral a unei înțelegeri complete și detaliate a unui text al cărui conținut sau a cărui formă nu este familiară elevilor (e la prima vedere, nu a fost studiat în prealabil) și

-operarea cu concepte care sunt contrare așteptărilor (nu au fost studiate, deci nu sunt previzibile).

Sunt pregătiți elevii noștri să aibă competențe care să le permită să înțeleagă ORICE text (corespunzător capacității lor intelectuale la 15 ani), a cărui formă nu este le este familiară și să opereze cu concepte contrare așteptărilor (neprevizibile, neînvățate la școală special)?

In vederea atingerii acestui obiectiv, după părerea mea, ar trebui să se pună accent în învățare pe lectura și interpretarea unui număr cât mai divers de texte și informații, nu doar literare, ci și științifice, și de tip discontinuu (tabele, grafice, hărți, etc), să se aloce spațiu și cadru pentru dezbateri, argumentări, gândire critică, conexiuni cu propriile cunoștințe și păreri.

Comentariile învățate pe de rost ne vor confirma perpetuu locul mediocru unde suntem, fiindcă testele internaționale nu verifică memorarea mecanică și capacitatea de analiză a unui text cunoscut. Testarea PISA își propune să verifice competențele elevilor de lectură și scris pentru ”depășirea provocărilor vieții”, deci pentru a fi folosite mereu, în orice domeniu, nu doar pentru a trece un anumit examen.

Testarea PISA își propune să verifice competențele elevilor de lectură și scris pentru ”depășirea provocărilor vieții”, deci pentru a fi folosite mereu, pe parcursul vieții, în orice domeniu, nu doar pentru a trece un anumit examen.

Care este rostul unei Evaluări Naționale a unor competențe care nu se confirmă și internațional/sau, mai bine zis, care sunt infirmate internațional? Dacă știi cu adevărat să citești și să înțelegi un text, oricine își poate da seama, din orice parte a lumii ar fi el.
Dacă știi DOAR la/pentru Evaluarea Națională înseamnă că nu stăpânești cu adevărat acea competență și nu te poți folosi de ea mai departe, nici măcar pe plan Național.

Pentru detalii la sursă despre performanța elevilor noștri la testarea din 2018 accesați linkul https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ROU.pdf

Sarcini și punctaje

In articolul următor voi comenta doua tipuri de sarcini specifice Testului PISA, pentru nivelul 2 și 3, pe de-o parte, și pentru nivelul 5 și 6, pe de alta, cu exemple concrete de cerințe și punctajul acordat.

Ghidul PISA ne va orienta în discuțiile de la clubul de lectură Cercul Povestitorilor care începe săptămâna viitoare.

 Informațiile au fost citate din  volumul PISA Reading for Change: Performance and Engagement across Countries Results from PISA 2000, Results from PISA 2000 – OECD

Cover

Imagine de la unul dintre cluburile de lectură organizate de mine, în 2012, la Librăria Bastilia.