Clubul Povestitorilor

Cerc de lectură pentru 8-10 ani

Propunem copiilor o activitate plăcută și necesară: participarea în lunile iunie-iulie, la clubul de lectură CERCUL POVESTITORILOR, care va dezbate 4 titluri de succes din literatura pentru copii: Matilda, de Roald Dahl, povestea unei fete îndrăgostite de cărți, care își caută locul în lume; Harry Potter, volumul Harry Potter și Piatra filozofală, de J.F. Rowling, despre un grup de copii care studiază la o școală dintr-o lume fantastică; Sâmbăta când vine Sambo, de Paul Maar, despre prietenia dintre un băiat fantastic și un domn singur; Poveste cu un gând strănutat, de Laura Grünberg, despre lumea adulților prin ochii unui copil.

Daniela Mișcov, educator cultural și profesor de Română, care susține aceste activități, va adapta sarcini de lucru inspirate de testele PISA, care evaluează internațional competențele de lectură ale tinerilor de 15 ani.

România mai are un drum lung de parcurs pentru a ajunge la un nivel satisfacător de performanță, rezultatele la ultima testare, din 2018, ne-au plasat pe un loc codaș, 40% dintre elevii testați au luat calificativul minim, 1, iar 59% s-au situat între 2 și 5, nivelurile medii. Doar 1% dintre elevii români au demonstrat competența și abilitățile de a înțelege complex un text și a-l interpreta la nivelul 5 și 6 (maximele).  Este cu atât mai necesar să stăruim în a oferi copiilor de la cea mai mică vârstă școlară, oportunități de lectură, scriere și dezbatere, inclusiv în vacanță. Cititul și scrisul trebuie să devină o plăcere și o obișnuință.   

Testele PISA, spre deosebire de examenele noastre,  nu evaluează copiii decât pe baza unor texte la prima vedere, de aceea este foarte bine să asigurăm copiilor, un bagaj bogat de cunoștințe, prin lecturi  cât mai diverse.  Un cititor competent, cu experiență de lectură, poate citi orice fel de text  la prima vedere și îl poate analiza în profunzime. 

Calendarul:

Matilda, de Roald Dahl

27 iunie, ora 11 și 18

Harry Potter, de J.K. Rowling

5 iulie, ora 11 și 18

Sâmbăta când vine Sambo, de Paul Maar

11 iulie, ora 11 și 18

 Poveste cu un gând strănutat, de Laura Grünberg

19 iulie, ora 18

Desfășurarea:

– câteva pagini citite în avans, cu sarcini de  rezolvat oral, trimise pe email

– sesiune de dezbatere pe Zoom, 40 minute, la data anunțată

–  sarcini de rezolvat în scris, după dezbatere, cu evaluare.

Obiectiv

Insușirea unor competențe de lectură conform sarcinilor testului PISA, corespunzătoare dezvoltării intelectuale de la 8-10 ani: identificarea unor informații în text, interpretarea textelor, reflecție și evaluare (oral și în scris).

Tema lecturilor

Tema cărților selectate este Copilul și lumea. In acest fel, oferim participanților o bază familiară de relaționare și posibilitatea de a se raporta la propriile experiențe.

Clubul de lectură este susținut de Daniela Mișcov.

Taxa

25 lei/sesiune, achitați în avans în contul RO12BTRLRONCRT0489498301, Banca Transilvania, titular Daniela Mișcov, cu mențiunea Clubul de lectură și a datei rezervate.

Notă

In măsura în care muzeele își vor deschide porțile pentru activități educative, vom muta discuțiile în grădina uneia dintre aceste instituții cu care colaborăm, așa cum am procedat în ultimele veri.

Vă așteptăm cu drag,

Daniela

Drumul lung pana la Pisa

De la Evaluarea Națională la evaluarea PISA este un drum lung. Competențele de citire, mai exact, Reading Literacy/Alfabetizarea funcțională pentru citire/lectură,  presupun atât sarcini simple, logice, de atenție, concentrare, cât și sarcini complexe, care presupun refllecție și evaluare.

Obiectivul general al învățării și evaluării elevilor trebuie să fie stimularea însușirii competențelor de a a reflecta asupra unui text, de a-l analiza în relație nu doar cu informațiile sale de conținut și formă, ci și în legătură cu propriile cunoștințe, păreri și argumente ale cititorului.  Evaluarea PISA presupune un set de sarcini convenite global pentru evaluarea performanțelor elevilor de 15 ani în ceea ce privește competențele de citire, scriere, la literatură și limbă maternă, științe și matematică. Scrierea și citirea se referă deci nu doar la literatura și limba maternă, ci și la științele sociale (geografie, istorie, ecologie, biologie, etc).

In continuare, extrag câteva criterii și sarcini de analiză PISA din Ghidul PISA. PISA este programul de evaluare al  organizației internaționale OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Devolopment) pentru elevii de 15 ani, care le evaluează competențele și abilitățile de lectură, matematică și știință, de care aceștia au nevoie în ”confruntarea cu provocările vieții”. Extrase din https://www.oecd.org/pisa/

Alfabetizarea funcțională presupune competența de a citi, a înțelege și a scrie conform următoarelor criterii (care devin sarcini ale testării PISA)

 1. Folosirea informațiilor dintr-un text
 2. Focusarea pe diferite părți ale textului
 3. Pe relațiile dintre ele
 4. Obținerea unor informații din text.

In același timp cu folosirea informațiilor dintr-un text, alfabetizarea funcțională de lectură (Reading literacy) presupune explorarea propriilor cunoștințe

 1. Focusarea pe conținutul acestora
 2. Pe structura lor
 3. Evaluarea conținutului textului și reflectarea asupra lui în funcție de propriile cunoștințe
 4. Reflectarea asupra formei textului și evaluarea formei.

Nivelul superior de înțelegere îl reprezintă ”formarea unei înțelegeri cuprinzătoare”, ”dezvoltarea unei interpretări”, pe baza propriilor cunoștințe: ”reflectarea și evaluarea conținutului și formei textului ”.

Formularea unei înțelegeri cuprinzătoare înseamnă identificarea subiectului, anumite teme și relația dintre ideile mare și cele secundare.

Dezvoltarea unei interpretări înseamnă ca de la impresiile inițiale cititorii să ajungă la o înțelegere completă și profundă a ceea ce au citit.

Sarcini la Testul PISA

Reflecția critică și evaluarea textului

Să reflecteze asupra conținutului unui text înseamnă ca cititorii să facă conexiuni între informațiile din text și cunoștințe din alte surse, să comenteze ideile textului în funcție de ceea ce cred ei, să-și articuleze și să-și argumenteze punctele de vedere. Ca să facă acest lucru este necesar să înțeleagă ce se spune și intențiile din text și să facă o relație între text și ceea ce știu ei, ceea ce cred pe baza propriilor informații sau a informațiilor din alte texte.  Cititorii trebuie să poată să facă apel la dovezi în sprijinul argumentelor din text și din alte surse, folosind cunoștințe generale și specifice cât și capacitatea de a gândi abstract. A gândi abstract presupune categorii morale sau estetice (standarde).

Pentru evaluarea competențelor de Alfabetizarea funcțională de lectură au fost solicitate diferite sarcini, cele mai multe, 63, fiind cele cu răspuns deschis. Textele oferite spre analiză au fost de două tipuri: continue, cu text din fraze legate, și non-continue, grafice, tabele, diagrame, hărți, desene geometrice, reclame.

Exemplu de sarcini de interpretare:

-Să evalueze sfârșitul unei narațiuni lungi  în relație cu intriga

-Să explice motivația unui personaj făcând legătura cu evenimentele din narațiune

-Să interpreteze informația dintr-un singur paragraf pentru a înțelege locul acțiunii unui text

– Să emită ipoteze despre un fenomen neașteptat luând în considerare cunoștințe din exteriorul textului împreună cu toate informațiile relevante dintr-un tabel complex pe o temă relativ nefamiliară.

Un nivel minim de performanță, 1, se încadrează între 335 și 407 puncte. Nivelurile maxime de performanță, 5 și 6, presupun obținerea a mai mult de 625 de puncte.

La nivelul 1 au ajuns 40% dintre elevii români. Nivelul 1 înseamnă numeroase dificultăți de înțelegere și scriere în limba maternă. De la nivelul 2 la nivelul 4 înseamnă că elevii pot cel puțin să identifice principala idee/tema unui text de lungime moderată, să găsească informații bazate pe criterii explicite, uneori complexe, și să reflecteze asupra scopului și formei textului atunci când li se cere explicit acest lucru.

CONCLUZII

Nivelurile maxime de performanță presupun

-demonstrarea în scris și oral a unei înțelegeri complete și detaliate a unui text al cărui conținut sau a cărui formă nu este familiară elevilor (e la prima vedere, nu a fost studiat în prealabil) și

-operarea cu concepte care sunt contrare așteptărilor (nu au fost studiate, deci nu sunt previzibile).

Sunt pregătiți elevii noștri să aibă competențe care să le permită să înțeleagă ORICE text (corespunzător capacității lor intelectuale la 15 ani), a cărui formă nu este le este familiară și să opereze cu concepte contrare așteptărilor (neprevizibile, neînvățate la școală special)?

In vederea atingerii acestui obiectiv, după părerea mea, ar trebui să se pună accent în învățare pe lectura și interpretarea unui număr cât mai divers de texte și informații, nu doar literare, ci și științifice, și de tip discontinuu (tabele, grafice, hărți, etc), să se aloce spațiu și cadru pentru dezbateri, argumentări, gândire critică, conexiuni cu propriile cunoștințe și păreri.

Comentariile învățate pe de rost ne vor confirma perpetuu locul mediocru unde suntem, fiindcă testele internaționale nu verifică memorarea mecanică și capacitatea de analiză a unui text cunoscut. Testarea PISA își propune să verifice competențele elevilor de lectură și scris pentru ”depășirea provocărilor vieții”, deci pentru a fi folosite mereu, în orice domeniu, nu doar pentru a trece un anumit examen.

Testarea PISA își propune să verifice competențele elevilor de lectură și scris pentru ”depășirea provocărilor vieții”, deci pentru a fi folosite mereu, pe parcursul vieții, în orice domeniu, nu doar pentru a trece un anumit examen.

Care este rostul unei Evaluări Naționale a unor competențe care nu se confirmă și internațional/sau, mai bine zis, care sunt infirmate internațional? Dacă știi cu adevărat să citești și să înțelegi un text, oricine își poate da seama, din orice parte a lumii ar fi el.
Dacă știi DOAR la/pentru Evaluarea Națională înseamnă că nu stăpânești cu adevărat acea competență și nu te poți folosi de ea mai departe, nici măcar pe plan Național.

Pentru detalii la sursă despre performanța elevilor noștri la testarea din 2018 accesați linkul https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ROU.pdf

Sarcini și punctaje

In articolul următor voi comenta doua tipuri de sarcini specifice Testului PISA, pentru nivelul 2 și 3, pe de-o parte, și pentru nivelul 5 și 6, pe de alta, cu exemple concrete de cerințe și punctajul acordat.

Ghidul PISA ne va orienta în discuțiile de la clubul de lectură Cercul Povestitorilor care începe săptămâna viitoare.

 Informațiile au fost citate din  volumul PISA Reading for Change: Performance and Engagement across Countries Results from PISA 2000, Results from PISA 2000 – OECD

Cover

Imagine de la unul dintre cluburile de lectură organizate de mine, în 2012, la Librăria Bastilia.

program de vacanta

Foto The Visual Squirrels

Pentru copii și familii

2 povești adevărate din Norvegia

Joi 31 octombrie, ora 10, și vineri 1 noiembrie, ora 16:30, la Muzeul Hărților, în Colțul de lectură recent inaugurat, organizăm două ateliere pentru școlari de 6-10 ani.

Durata –o oră și un sfert.

Citim și comentăm două  povești adevărate din Norvegia: ”Pădurea Bibliotecii viitorului”, care ne vorbește despre un proiect destinat unor oameni care încă nu s-au născut! Și ”Seiful semințelor”, despre banca de semințe de pe insula Svalbard, destinată tot celor din viitor.

Aflăm totodată despre conceptul  ”slow life”,  tot mai practicat în țările nordice , care sperăm să ne inspire și pe noi.  Răspundem la întrebări precum:  Vom mai citi cărţi în 2114? Vor mai exista tipografii? Cum funcționează banca de semințe mai precis? In România există bănci de semințe?  Noi putem avea o bancă de semințe? Ce semințe ar fi bine să păstrăm?

Poveștile fac parte din volumul ” ATLAS OBCURA, Ghidul exploratorului, Cei mai aventuroși copii din lume, 47 de țări, 100 de locuri extraordinare de vizitat, de Dylan Thuras și Rosemary Mosco, Pandora Publishing 2019.

La aceste programe pot participa nu doar copiii, ci și părinții interesați,  în urma rezervării și achitării taxei. Dacă un părinte dorește să participe alături de copil este necesar să achite taxa de 25 de lei.

10 locuri disponibile.

Taxa de participare este de 25 lei/persoană.

Plata se face la sosire.

Pentru rezervare completați formularul de pe site.

Sperăm ca acest program să fie o plăcută supriză pentru toți cei care ne-au solicitat pe diferite căi, un club de lectură.  Dacă se bucură de interes, acest program ar putea fi chiar debutul său clubului de lectură.

Rugăminte

Avem rugămintea să vă înscrieți doar după ce sunteți siguri că puteți participa, dvs și/sau copilul. Vă rugăm să aveți în vedere că anulările ne încurcă în organizare și totodată împiedică alți doritori să participe. Atunci când numărul de participanți este atât de mic, precum se întâmplă la aceste ateliere, anulările afectează buna organizare  și eficiența financiară a activității, nu în ultimul rând, ele slăbesc motivația noastră de a face programe pentru familii.

Semințe, foto Wikipedia

Tolkien Reading Day

La Clubul de lectură Artelier D din 26 martie, ora 12, de la Ceainăria  Green Tea, îl sărbătorim pe John R.R. Tolkien, cu ocazia Tolkien Reading Day. C itim din romanul ”Stăpânul inelelor”, în special din primul volum, ”Frăția inelului”, cât și din romanul ”Hobbitul”, care îl precede. Analizăm una dintre cele mai cunoscute hărți imaginare din literatură, despre Pământul de Mijloc- tărâmul unde are loc  acțiunea cărților. Nu în ultimul rând, bem ceai și mâncăm biscuiți de casă.

Activitate de lectură și comentarii pentru puști peste 6 ani.

Taxa: 25 lei/copil. 20 % reducere membrilor clubului și familiilor cu doi copii.

Durata: 1 oră și 15 minute.

Loc: Ceainăria Green Tea, str Dr Burghelea nr.24 (in spatele Halei Traian).

Rezervări: artelierd@yahoo.com,artelierdproiecte2012@gmail.com

8 locuri disponibile.

Ziua Lecturii din cărțile lui Tolkien (Tolkien Reading Day) are loc în fiecare an de 25 martie. Este organizată în Anglia, de Tolkien Society,pentru a sărbători și promova viața și operele lui J.R.R. Tolkien, prin lectura unor pasaje favorite. Societatea Tolkien încurajează în mod special școlile, muzeele și bibliotecile să organizeze propriile evenimente, de Tolkien Reading Day. Ne alăturăm, înscriind evenimentul nostru pe pagina acestei societăți.

https://www.tolkiensociety.org/events/tolkien-reading-day-2017/

”Trilogia  Stăpânul inelelor (engleză: The Lord of the Rings) este un roman fantasy scris de profesorul universitar și filologul englez John Ronald  Reuel Tolkien.

Cartea a fost retipărită de mai multe ori și tradusă în diferite limbi, devenind una dintre cele mai populare și influente lucrări ale literaturii secolului 20.

Acțiunea cărții Stăpânul inelelor se petrece într-o preistorie imaginară, cel de-al treilea Ev al Pământului de Mijloc. Ținuturile din Pământul de Mijloc sunt populate de oameni și de alte specii umanoide (hobbiți, de elfi, gnomi și orci), precum și de multe alte creaturi reale sau imaginare. Unul dintre protagonisti este Frodo Baggins, Hobbitul”. Wikipedia

Această sesiune de lectură din 26 martie este ultima din acest modul.

Vă așteptăm cu drag.

Dracula altfel

într-o poveste româno-americană,pentru copii

La Clubul de lectură al  Artelier D, pentru puști peste 6 ani, duminica 12 martie, ora 12, la Ceainăria Green Tea, str Dr Burghelea nr.24, citim din ”Micuța Vrăjtoare”, de Alice Rose, un roman alegoric despre perioada comunistă din România, dar și despre Evul Mediu, cu o școlăriță curajoasă și un personaj simbolic- prințul Dracula. Nu eroul lui Bram Stoker, ci conducătorul iubitor de dreptate.

Vorbim despre Istorie și Literatură, cum se întrepătrund și se influențează.

La ce e bună știința Istoriei?-va fi una dintre temele noastre de reflecție. Puștii sunt invitați să discute în prealabil cu părinții, despre  amintirile acestora din perioda comunistă.

Vom citi un mesaj din partea lui Alice Rose, venit tocmai din America, pentru cititorii din România.

CP39

Alice Rose la București, împreună cu elevi de la o școală din Crângași, în 2012

Scriitoarea americana de origine română, Alice Rose, ne poartă prin lumea magică a vrăjitoarelor de ierburi, a copiilor-spiriduși, alături de micuța Maria, ultima Vrăjitoare de Ierburi din Salem. Ajungem până în Transcarpatia, la Castelul de Ceață al prințului Dracula, care îi va destainui Mariei un mare secret.

”Locuitorii acestei țări se pregătesc să-i răstoarne de la putere pe cârmuitorii lor plini de cruzime, Umbrele Negre, și pe șeful lor, Fantoma neagră./…/Au interzis, ars sau distrus toate cărțile care îi făceau pe oameni să viseze sau să spere. Au ucis zânele, poveștile și legendele. Au tăiat pădurile și au poluat râurile. Au omorât trecutul, spune ca o concluzie Zelda, iar privirile i se întunecă.” Micuța Vrăjitoare, de Alice Rose, Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

Rezervari: artelierd@yahoo.com, artelierdproiecte2012@gmail.com

Pentru puști peste 6 ani

Durata: 1 oră și 15 minute

Taxa: 25 lei

Pentru frați și cei care au participat de cel puțin 2 ori, reducere 20%.

De ce ne place Domnul Fox

In micul roman (sau povestirea dezvoltată) “Domnul Fox, vulpoi fantastic” de Roald Dahl, personajul principal este un vulpoi care fură, Domnul Fox. Deși el face un lucru social rău, fură,  un fapt pe care noi îl condamnăm, totuși, de Fox ne place, iar nu cei de la care fură, trei bogătași lacomi, numiți Boggis, Buns și Bean. Fiindcă furtul Domnului Fox este, de fapt, unica modalitate de a da de mâncare familiei, într-o situație limită. Iar acest fapt  este diferit de comportamentul unei  anumite  clase politice, de exemplu,  care vrea să-și mărească privilegiile, luând de la cei care nu au pentru ca să aibă ei mai mult. Aceasta fiindcă se consideră deasupra, făcând uz de funcție și strâmbând legea. Este bine să judecăm lucrurile în context. Vulpea fură fiindcă trebuie să supraviețuiască într-un teritoriu luat în posesie de oameni. Corupții fură fiindcă sunt necinstiți, șmecheri și leneși.

Citind cu luare aminte cartea lui Roald Dahl, ajungem să înțelegem că, de fapt, măruntele furtișaguri ale vulpii sunt făcute pentru a-și salva familia, soția și cei patru pui, nu din plăcerea de a lua de la alții.There is no other way pentru el. Iar furtul ca lucru rău, reprobabil, este neutralizat dacă îl punem în paralel cu  răul pe care îl fac cei trei oameni bogați și lacomi. Ca să se răzbune pe vulpoi că le-a furat niște  găini și curcani vor să îl omoare. Ca să îl caute și să îl omoare, cei trei distrug  pădurea, spre disperarea animalelor și stupefacția sătenilor. Sapă o groapă imensă cu excavatorul, ceea ce face ca multe dintre animalele pădurii să fie amenințate cu dispariția. Imi este greu să nu mă gândesc că la fel se întâmplă și în realitate, cu distrugerile pădurilor provocate de oameni. Pentru propriul lor supra- confort din prezent, oamenii, unii dintre ei,  mai ales cei lacomi și bogați, sacrifică copacii și fauna pe termen lung, distrugând totul în cale.  Ca să aibă mai mult și numai pentru ei.

Aceasta este o altă temă, Natura, reprezentată de vulpe și alte animale, pe de-o parte, și om, meschin, lacom, intolerant, crud și urât prin aceasta. Este, într-un fel, o reducere la aburd utilizată de scriitor, ce ar fi dacă toată lumea ar fi prinsă în acest război, care pe care, oameni contra naturii? Din fericire, ficțiunea oferă o șansă, vulpea și prietenii ei se salvează cu ingeniozitate. Dar în realitate, noi știm că tot mai multe animale sunt pe cale de dispariție sau în mare pericol, laolaltă cu mare parte a pădurilor virgine  din  America de Sud cât și din Europa, mai exact, chiar din munții României, păduri esențiale pentru viață. Odată cu pădurile dispar și ființele, iar cele care nu dispar, precum urșii, o pornesc în bejenie, ajungând să fure animale domestice din curți ori să  cotrobăie prin gunoaiele orașelor pentru a-și potoli foamea. Sau să atace oamenii, din același motiv.

Aceasta este INTOLERANȚA, de care dau dovadă Boggis, Buns, Bean, care nu vor să cedeze și nu renunță la căutarea Domnului Fox pentru a-l pedepsi. Mai mult, ei vor să îl omoare. Intoleranța este nebunie, după cum spun și vecinii celor trei. Păgubașii strâng o armată, convocându-și angajații, înarmată cu pari, puști, securi,pistoale  și „ tot felul de arme, care de care mai îngrozitoare”.  Un război în toată regula împotriva unui vulpoi. Unei singure  ființe. O furie apocaliptică contra unui animal înfometat și neajutorat, care nu se poate apăra decât fugind.

„-Hei, Boggis, ce se întâmplă acolo?-spun oamenii văzănd groapa imensă săpată de excavatoare.

– Vrem să prindem o vulpe!

-Tre’ să fiți nebuni!”

fantastic-mr-fox1

Ediție englezească, cu ilustrații de Quentin Blake

In cartea sa de eseuri morale Luminile și umbrele sufletului, Petru Creția spune: ”Să ne gândim la ura ucigașă dintre rase și ginți, dintre clase și crezuri, la tot ce ne-a însângerat trecutul și ne însângerează prezentul, la războaiele  ”sfinte” și la persecuțiile religioase, cu fundamentalismele, cu măcelurile și cu rugurile lor, la atâtea uri de rasă care au dezonorat omenescul cu urgia pogromurilor și cu infernul camerelor de gazare, la prigoanele de clasă și atâtea genocide care mai bântuie planeta și azi.”

In mod limpede, cartea ne îndeamnă la filozofare. Cine  face  rău? Cine  face  bine? De ce?

Pe de-o parte, sunt cei trei îmbuibați, cu magaziile lor  ticsite cu mii și mii de păsări tăiate și jumulite, din care se înfruptă nemăsurat. Sunt lacomi, vulgari, urâți, trăiesc pentru a avea și a mânca. Atunci când observă că cineva a luat  vreun pic  din bunurile lor, deci i-a furat, chiar dacă paguba e neglijabilă  raportată la averea imensă de care dispun, ei dau dovadă de o cruzime imensă, sacrificând terenul întregii regiuni, în care sapă cu excavatoarele neobosit, pentru a-l pedepsi pe hoț. La fel cum bănuim c ă au procedat înainte, pentru a acumula singuri aceasta avere, făcându-se stâpâni pe pământ și pe  resursele sale, numai în folos personal.

Pe de altă parte, este hoțul, un vulpoi, Domnul Fox,  care trebuie să asigure hrana zilnică a familiei sale numeroase. Este curajos, puternic  prin inteligență, calm, răbdare,este  ingenios, înțelept și generos. Ceea ce obține dă și altora, năpăstuiți ca și el. In acest context, raportat la rasa animalelor, Furtul își pierde dimensiunea negativă. Este un mod de a se hrăni, de la cei care au prea mult.  E bine să comentăm aceste nuanțe cu copiii. Când cineva fură o găină ca să nu moară de foame trebuie să se bucure de indulgență și înțelegere atunci când este pedepsit pentru încălcarea legii. Este o mare diferență față de cei care au destul și fură ca să aibă și mai mult, să deturneze numai pentru ei din ceea ce nu li se cuvine, nemuncit.

”-Auzi, Foxy, dar pe tine nu te frământă niciun pic  treaba asta?

-Să mă frământe? Ce să mă frământe?

-Toate…furtișagurile astea.

-Dragul meu burduf cu blană, cunoști pe cineva în toată lumea asta care s-ar da înapoi  să fure niște  amărâți de pui  dacă i-ar muri copiii de foame?”

In continuare, Domnul Fox îi explică Bursucului că între ei, cei care ciupesc câte ceva ca să dea de mâncare familiei, și cei care vor să îi omoare pentru un furtișag,  este o mare diferență morală.

”Dacă ei vor să se poarte ca niște sălbatici, n-au decât, spuse domnul Fox. Dar noi, ăștia din subterană, suntem ființe la locul nostru, iubitoare de pace.”

Invățăm mai mult din cărțile care ne supun unor provocări reflexive, care nu ne moralizează didactic, ci ne supun gândirii, în mod filozofic, nuanțat, prin probleme, crize, situații complicate, dileme.

”Aproape orice mare roman al secolului al XIX-lea și XX pune în scenă un asalt, sau cel puțin își exprimă scepticismul, față de ierarhia socială acceptată și oferă un fel de redefinire a precedenței în acord cu  valoarea morală mai degrabă decât cea a prestigiului social sau prin înrudirea de familie. /…/ In paginile acestor cărți primul devine cumva ultimul, iar ultimul devine  primul. Devenind un martor al vieților ascunse, romanele  funcționează ca o contragreutate la realitățile  ierarhice  dominante.Alain de Botton, Status Anxiety ( tradusă Statut și Anxietate)

In Domnul Fox, vulpoi fantastic, de Roald Dahl, modelul moral este vulpoiul. O ființă nobilă, pe care circumstanțele vieții o obligă să fure. Dar fură  pentru a asigura supraviețuirea familiei și fraților săi din pădure. Nu are alternativă, iar astfel furtul nu mai este un fapt reprobabil. Personajele negative sunt cei trei bogați cu intenții ucigașe, față de care nu simțim niciun fel de milă că vor fi în continuare furați. Din contră, simțim chiar satisfacție că astfel se restabilește un echilibru economic  într-un spațiu social unde unii iau totul și nu vor să lase altora nimic. Și simțim bucurie că ființele nevinovate și flămânde  ale pădurii vor avea ce să mănânce și vor supraviețui. Datorită unui erou care își riscă viața pentru toți, Domnul Fox.

Domnul Fox, vulpoi fantastic  este o carte admirabilă, scrisă cu mare economie de mijloace, dar cu mare forță, o literatură la fel de actuală.

Recomand un link despre comentarea cărții in relație cu filozofia: http://www.teachingchildrenphilosophy.org/BookModule/FantasticMrFox

Citim din această carte și comentăm, la Clubul de lectură Artelier D, duminică 12 februarie, ora 12, de la Ceainăria Green Tea.

Notă: Citatele din carte sunt extrase din volumul publicat de Editura Arthur în 2016, în traducerea lui Florin Bican.

 

 

 

Clubul de lectura si ceai Artelier D

CLUBUL DE LECTURĂ ARTELIER D se deschide in 15 ianuarie, ora 12, la ceainăria Green Tea (str. Dr Burghelea nr.24, în spatele Halei Traian,www.greentea.ro).

In ianuarie 2017 se implinesc 5 ani de ArtelierD, aşa că vom sărbători spunând prima poveste din existenţa sa, “Devoratorul de cărţi”, de Cornelia Funke- un titlu de mare succes în fiecare an de atunci încoace.
O întâmplare extraordinară cu un băieţel căruia nu-i plăceau cărţile şi nici să citească.
Pentru 7 copii peste 7 ani pasionaţi de poveşti.

Citim şi comentăm povestea „Devoratorul de cărţi”, de Cornelia Funke; Ne imaginăm cum ar fi lumea fără cărţi, fără scris şi alfabet şi discutăm despre lucrurile pozitive pe care le aduc acestea lumii şi vieţii noastre. Ne alegem litere şi cuvinte preferate care să ne reprezinte.

O lectură pentru copii peste 7 ani.

ceainaria-green-tea

Ceainaria Green Tea, un loc unde te simţi bine

Cornelia Funke, supranumită „J.K.Rowling a Germaniei”, este una dintre cele mai apreciate şi premiate scriitoare contemporane pentru copii, cunoscută pentru  genul de literatură de Aventura si Fantasy. Cărţile ei au o morală progresistă, fiind inspirate din universul copiilor.

Pentru părinţi pregatim teme de reflecţie şi solutii de acţiune pentru încurajarea lecturii copiilor. De asemenea,o lista de plusuri în educaţie ale lecturii.

Câteva beneficii ale participării la  Clubul de lectură:

– copiii înţeleg mai bine ceea ce citesc, cititul devine o obişnuinţă şi o sursă de creativitate
– îi stimulează să discute, să argumenteze diverse puncte de vedere
– cititul ne indeamnă să… scriem. Cititul şi scrisul sunt strâns legate. Amândouă contribuie la dezvoltarea capacitaţii intelectuale şi a inţeligenţei emoţionale.
–  copiii învaţă să se exprime mai usor în public şi le îmbogateste exprimarea şi discursul
–  îşi fac prieteni de lectură
–  se simt mult mai bine, mai fericiţi şi relaxaţi, caci cititul eliberează endorfine

 

matilda

Matilda, personajul lui Roald Dahl, un copil deştept, îndrăgostit de cărţi.

Durata: o ora şi un sfert.

In acest moment, mai sunt 4 locuri disponibile.

Taxa: 25 lei/copil.
Durata: 1 ora şi un sfert.
Rezervari: artelierd@yahoo.com, artelierdproiecte2012@gmail.com.

Alte informatii: 0724 554 199.

Va aşteptăm cu drag!

 

O fetita puternica si amuzanta

Citim din Pippi Şoseţica, de Astrid Lindgren, la clubul de lectură al puştilor & puştoaicelor,

Joi 21 iulie, ora 19, la terasa Ceainăria cu cărţi (Splaiul Unirii nr.195).

Un roman despre o fetiţă puternică, plină de imaginaţie şi de umor.

Bună, Eu sunt Pippilotta Viktualia Rullgardina Peppermint Efraimsdotter Longstocking!” De câte ori îşi spune numele complet, Pippi stârneşte râsul. Pippi nu este doar o fetiţă amuzantă, ci şi foarte inteligentă şi puternică.

 

După ce citim, facem exerciţii de imaginaţie, inspirate de întâmplările lui Pippi şi de Enciclopedia Puştilor, o antologie plină de idei creative .

“Personajul lui Astrid Lindgren a apărut în opt filme de lung metraj, două seriale şi două filme de televiziune și cel puțin 800 de producții de teatru. A dat naștere la numeroase teze academice.Cărțile despre Pippi Longstocking au fost traduse în 70 de limbi și s-au vândut aproximativ în 60 de milioane de exemplare.”

Taxa /atelier: 30 lei, plata la sosire.

Rezervari: artelierd@yahoo.com, sau artelierdproiecte2012@gmail.com

BUNICA SPUNE POVESTI IN MAR

La clubul de lectură BIBLIOTECA VORBITOARE, joi 7 iulie, ora 19, pe terasa de la Ceainăria cu cărţi,  ajungem într-un măr fermecat, unde poveştile prind viaţă, datorită unei bunici nemaipomenite. Citim din BUNICA E IN MĂR (1965) de Mira Lobe, scriitoare austriacă.

Povestea unui copil care nu avea bunici, dar care, până la urmă, va primi în dar două bunici, dintre care una- imaginară. Bunica din măr spune poveşti, iar vecina bunică îl învaţă lucruri practice şi utile. Se dovedeşte că e minunat să ai un pom şi să te caţeri în el, fiindcă un pom te face creativ şi fericit!

Ne răcorim cu mere şi facem o dioramă a pasajului citit- imaginăm personajele şi pomul, într-o zi cu soare. Invăţăm ce înseamnă Spaţiu şi Timp în poveste şi la ce ne ajută această învăţătură.

Andi  îşi încălţă sandalele şi se uită întrebător la bunica: oare n-o să-l trimită acum în casă să se spele, să se pieptene şi să-şi ia o cămaşă curată, înainte de a pleca? Nimic din toate astea. Era o bunică cu adevărat pe placul lui.”

da

Bunica e în măr, de Mira Lobe. Ilustraţii de Susi Weigel.

 

BIBLIOTECA VORBITOARE, club de lectura

                                     Sub genericul Copiii în călătorie propunem
5 ateliere de lectură creativă

– Despre curaj, umor, libertate, imaginaţie, prietenie
– Invăţăm despre Personaj; Loc şi Timp; Acţiune; Dialog; Compunem Povestea noastră
– Ne întâlnim joi 7 iulie, ora 19, pe terasa Ceainariei cu cărţi, Splaiul Unirii nr.195, şi în       fiecare joi, vreme de 4 săptămâni.
-Pentru copii peste 5 ani
-Citim fragmente, le discutăm, le reprezentăm creativ, tridimensional (nu este nevoie de lectura prealabilă a cărţii, pot participa şi copiii care nu ştiu să citească)
– Facem conexiuni cu arta filmului

-Durata: 1 oră şi jumătate

– Părinţii pot asista, taxa nu se schimbă.

-Comentăm la fiecare atelier, un scurt citat din volumul Ce poţi face cu două cuvinte, povestiri şi amintiri semnate de scriitori români contemporani.

Taxa /atelier: 30 lei/copil însoţit, plata la sosire.

Rezervari: artelierd@yahoo.com, sau artelierdproiecte2012@gmail.com

 

Calendar: 30 iunie- James şi piersica uriaşă, de Roald Dahl; 7 iulie- Bunica e în măr, de Mira Lobe; 14 iulie- Confesiunile unui prieten imaginar, de Michelle Cuevas; 21 iulie- Pippi şoseţica, de Astrid Lindgren ; 28 iulie, ora 19- Micuţul Nicolas în vacanţă, de Goscinny şi Sempe.

 

 

 

BIBLIOTECA VORBITOARE se deschide

Gata, începem

BIBLIOTECA VORBITOARE, club de lectură pentru puşti şi puştoaice
Sub genericul Copiii în călătorie propunem
5 ateliere de lectură creativă

 •  Despre curaj, umor, libertate, imaginaţie, prietenie
 •  Invăţăm despre Personaj; Loc şi Timp; Acţiune; Dialog; Compunem Povestea noastră
 •  Incepem joi 30 iunie, ora 19, pe terasa Ceainariei cu cărţi, Splaiul Unirii nr.195, ne întâlnim în fiecare joi, vreme de 5 săptămâni
 • Pentru copii peste 5 ani
 • Citim fragmente, le discutăm, le reprezentăm creativ, tridimensional (nu este nevoie de lectura prealabilă a cărţii, de asemenea, pot participa şi copiii care nu ştiu să citească)
 •  Facem conexiuni cu arta filmului
 • Comentăm la fiecare atelier, un scurt citat din volumul Ce poţi face cu două cuvinte, povestiri şi amintiri semnate de scriitori români contemporani
 • Fiecare atelier conţine un titlu de carte şi o noţiune de teorie literară, alături de exerciţii creative.

Calendar: 30 iunie- James şi piersica uriaşă, de Roald Dahl; 7 iulie- Bunica e în măr, de Mira Lobe; 14 iulie- Confesiunile unui prieten imaginar, de Michelle Cuevas; 21 iulie-Pippi şoseţica, de Astrid Lindgren ; 28 iulie- Micuţul Nicolas în vacanţă, de Rene Goscinny şi Jean Jacques Sempe. Toate atelierele încep la ora 19 şi durează 2 ore.

 

Taxa /atelier: 30 lei, plata la sosire.
Plata in avans pentru toate cele 5 ateliere este de 100 lei, prin transfer bancar în contul
RO36 BTRL 0440 1201 F179 96XX, Banca Transilvania-Suc Moşilor, pentru Daniela Mişcov, cu menţiunea Taxă atelier.

Rezervari: artelierd@yahoo.com, sau artelierdproiecte2012@gmail.com

JAMES CĂLĂTOREŞTE CU PIERSICA!

La clubul de lectură BIBLIOTECA VORBITOARE, joi 30 iunie, ora 19, pe terasa de la Ceainăria cu cărţi,  facem cunoştinţă cu James şi aflăm ce presupune o călătorie cu piersica în America.

Citim din James şi piersica uriaşă (1961) de Roald Dahl. Ne răcorim cu piersici şi facem o dioramă a pasajului citit. Invăţăm ce înseamnă Personaj şi la ce ne ajută această învăţătură.

“Aproape toţi copiii din cărţile lui Roald Dahl sunt nişte copii deosebiţi de ceilalţi copii mai ales prin faptul că au trecut prin tot felul de greutăţi. Majoritatea dintre ei sunt orfani sau săraci, sau şi orfani şi săraci. Tocmai asta face ca aventurile prin care vor trece să pară şi mai extraordinare! Din această carte veţi afla cum e de fapt construit curcubeul, ce anume vorbesc insectele între ele şi mai ales ce vorbesc insectele cu un băieţel care a ajuns colocatarul lor într-o casă nu tocmai obişnuită. După ce veţi savura această carte delicoasă, vă puteţi delecta vizionând şi filmul de animaţie realizat dupa ea în anul 1996.” Părerea unui cititor
Alte păreri, aici http://carturesti.ro/carte/james-si-piersica-uriasa-200519

Notă: Atelierele au loc dacă se înscriu minimum 4 copii, până în ziua de miercuri.

Avem rugămintea să respectaţi rezervarea, ca să putem desfăşura cu bine activitatea.